Popis / návod k použití

PassengerEye je BEZPLATNÁ mobilní aplikace, která uživateli umožňuje fotodokumentaci míst. Fotoreportáže se nahrávají na portál https://en.passengereye.com, kde si je můžete prohlédnout.

Mobilní aplikace PassengerEye je určena pro cestující prodejce, prodejce v terénu, prodejce, pořadatele různých akcí nebo jiné podobné osoby. Mobilní aplikaci PassengerEye lze používat i soukromě.

Uživatel mobilní aplikace PassengerEye (dále jen prodejce) může nahrávat fotoreportáže na jeden nebo více registrovaných účtů (dále jen účet).

Prodejci / zaměstnanci / manažeři / vedoucí pracovníci mohou používat mobilní aplikaci PassengerEye:
- zaznamenat začátek a konec fotografického hlášení (použitý čas a délka cesty).
- vybrat místo, obchod, budovu a podobně ze seznamu míst.
- přidat do seznamu své vlastní umístění,
- vyfotografovat nebo vytvořit fotogalerii místa.
- přidat popis fotoreportáže,
- nahrát fotoreportáž na portál PassengerEye.com k účtu.

Právnická nebo fyzická osoba si může založit registrovaný účet na portálu https://en.passengereye.com. Každý prodejce může mít více registrovaných účtů nebo může pomocí mobilní aplikace PassengerEye vytvářet pouze fotoreportáže pro ostatní registrované účty. Pro používání mobilní aplikace není nutný registrovaný uživatelský účet na portálu, důležité je pouze to, aby prodejce uzavřel smlouvu s jedním z vybraných účtů (může se jednat i o zkušební účet).

Na portálu https://en.passengereye.com je uložena fotoreportáž (jeden nebo více snímků s popisem vybrané lokality) podle polohy GPS se zapsaným časem a zmapovanou cestou mezi fotoreportážemi.

Použití aplikace

  1. Když se prodejce přihlásí do mobilní aplikace PassengerEye, vybere si nejprve účet, se kterým má uzavřenou smlouvu, což vyžaduje připojení k internetu.
  2. Při přihlášení se mobilní aplikace PassengerEye připojí ke smluvnímu účtu na portálu https://en.passengereye.com a nahlásí mu čas a polohu.
  3. Prodejce vytváří a nahrává fotoreportáže pomocí mobilní aplikace PassengerEye.
  4. Po skončení fotoreportáže a cesty se prodejce z mobilní aplikace odhlásí, a tím informuje smluvní účet o stráveném čase a kilometrovném.

Každý účet na portálu https://en.passengereye.com může mít jednoho nebo více prodejců, kteří na něj zaslali fotoreportáže. V registrovaných jsou zobrazeny fotoreporty účtu, strávené hodiny a délka celé trasy podle dnů pro každého jednotlivého prodejce. Na portálu https://en.passengereye.com:

- cestující osobu lze sledovat na účtu na mapě,
- lze zkontrolovat fotografie míst
- délka trasy v km a
- čas strávený každým prodejcem v daném dni.

Každý prodejce může potvrdit smlouvu s jedním nebo více účty, resp. společnostmi. Každý účet nebo společnost může mít více prodejců. Každý uživatel mobilní aplikace tedy může buď nahrávat fotoreportáže pouze na jeden vybraný účet, nebo může nahrávat na více účtů. V závislosti na počtu účtů, se kterými má uzavřenou smlouvu.

Prodejce, který nemá aktivní smlouvu, může použít testovací účet nebo si může zaregistrovat svou firmu na https://PassengerEye.com a připojit aplikaci ve svém telefonu k vlastnímu účtu a nahrávat do ní fotoreportáže.

Pokud si uživatel nepřeje registrovat účet na https://en.passengereye.com, může na e-mail [email protected] zaslat PIN nebo API KEY své mobilní aplikace a obdrží smlouvu s testovacím účtem. Testovací účet nebo testovací společnost funguje bez omezení.

Pro fungování jsou nutné:
- Internet (pro přihlášení a odhlášení)
- povolená poloha v mobilním telefonu (funkce GPS).
- spojení s registrovaným účtem nebo testovacím účtem na PassengerEye.com.

Aplikace není určena pouze pro firmy, ale mohou ji používat i jednotlivci.

Novinky ve verzi 1.0
- popis resp. komentáře pod fotografií
- přihlášení k jedné nebo více společnostem (tj. k registrovaným uživatelům na portálu).
- jedna společnost nebo registrovaný účet může mít více prodejců.
- měření pracovní doby
- měření délky cesty
- různé přehledy na portálu (počet fotoreportáží na prodejce a den atd.).
- přidání seznamu míst (import přes portál).
- přidávání stránek do jednotného seznamu v mobilní aplikaci PassengerEye.com.