Opis / instrukcja obsługi

PassengerEye to BEZPŁATNA aplikacja mobilna, która umożliwia użytkownikowi zgłaszanie lokalizacji za pomocą zdjęć. Fotorelacje są przesyłane do portalu https://en.passengereye.com, gdzie można je przeglądać.

Aplikacja mobilna PassengerEye jest przeznaczona dla podróżujących sprzedawców, sprzedawców terenowych, pracowników sprzedaży, organizatorów różnych wydarzeń lub innych podobnych osób. Aplikacja mobilna PassengerEye może być również używana prywatnie.

Użytkownik aplikacji mobilnej PassengerEye (zwany dalej sprzedawcą) może przesyłać fotorelacje na jedno lub więcej zarejestrowanych kont (zwanych dalej kontami).

Sprzedawcy/pracownicy/menedżerowie/kierownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej PassengerEye:
- rejestrowanie początku i końca fotorelacji (wykorzystany czas i długość ścieżki)
- wybór lokalizacji, sklepu, budynku itp. z listy lokalizacji
- aby dodać własną lokalizację do listy,
- aby sfotografować lub utworzyć galerię zdjęć lokalizacji
- aby dodać opis fotorelacji,
- aby przesłać fotorelację do portalu PassengerEye.com na konto.

Osoba prawna lub fizyczna może założyć zarejestrowane konto na portalu https://en.passengereye.com. Każdy sprzedawca może mieć więcej zarejestrowanych kont lub może tworzyć fotorelacje tylko dla innych zarejestrowanych kont za pomocą aplikacji mobilnej PassengerEye. Do korzystania z aplikacji mobilnej nie jest wymagane zarejestrowane konto użytkownika na portalu, ważne jest tylko, aby sprzedawca zawarł umowę z jednym z wybranych kont (może to być również konto testowe).

Raport fotograficzny (jeden lub więcej obrazów z opisem dla wybranej lokalizacji) jest przechowywany na portalu https://en.passengereye.com, zgodnie z lokalizacją GPS z zapisanym czasem i wyznaczoną ścieżką między raportami fotograficznymi.

Korzystanie z aplikacji

  1. Gdy sprzedawca loguje się do aplikacji mobilnej PassengerEye, najpierw wybiera konto, z którym ma umowę, co wymaga połączenia z Internetem.
  2. Podczas logowania aplikacja mobilna PassengerEye łączy się z kontem kontraktowym na portalu https://en.passengereye.com i raportuje do niego czas i lokalizację.
  3. Sprzedawca tworzy i przesyła raporty fotograficzne za pomocą aplikacji mobilnej PassengerEye.
  4. Po zakończeniu fotorelacji i podróży sprzedawca wylogowuje się z aplikacji mobilnej i tym samym informuje konto umowy o spędzonym czasie i dodatku za przejechane kilometry.

Każde konto na portalu https://en.passengereye.com może mieć jednego lub więcej sprzedawców, którzy wysłali do niego fotorelacje. W zarejestrowanym koncie wyświetlane są fotoreportaże, spędzone godziny i długość całej ścieżki podróży według dni dla każdego pojedynczego sprzedawcy. Na portalu https://en.passengereye.com:

- Podróżująca osoba może być śledzona na koncie na mapie,
- zdjęcia lokalizacji można sprawdzić
- długość ścieżki w km i
- czas spędzony przez każdego sprzedawcę w danym dniu.

Każdy sprzedawca może potwierdzić umowę z jednym lub kilkoma klientami lub firmami. Każde konto lub firma może mieć więcej sprzedawców. W związku z tym każdy użytkownik aplikacji mobilnej może przesyłać fotorelacje tylko do jednego wybranego konta lub do wielu kont. W zależności od liczby kont, z którymi ma podpisaną umowę.

Sprzedawca, który nie ma aktywnej umowy, może skorzystać z konta testowego lub zarejestrować swoją firmę na stronie https://PassengerEye.com i połączyć aplikację na swoim telefonie z własnym kontem, a następnie przesłać do niej fotorelacje.

Jeśli użytkownik nie chce rejestrować konta na https://en.passengereye.com, może wysłać PIN lub API KEY swoich aplikacji mobilnych na adres e-mail [email protected], a otrzyma umowę z kontem testowym. Konto testowe lub firma testowa działa bez ograniczeń.

Do funkcjonowania wymagane są:
- Internet (do logowania i wylogowywania)
- włączona lokalizacja w telefonie komórkowym (funkcja GPS)
- połączenie z zarejestrowanym kontem lub kontem testowym na PassengerEye.com.

Aplikacja jest przeznaczona nie tylko dla firm, ale może być również używana przez osoby prywatne.

Nowości w wersji 1.0
- opis lub komentarze pod wykonanym zdjęciem
- logowanie do jednej lub więcej firm (tj. do zarejestrowanych użytkowników na portalu)
- jedna firma lub zarejestrowane konto może mieć wielu sprzedawców
- pomiar czasu pracy
- pomiar długości ścieżki
- różne raporty na portalu (liczba fotoreportaży na sprzedawcę i na dzień itp.).
- dodanie listy lokalizacji (import przez portal)
- dodawanie witryn do jednolitej listy w aplikacji mobilnej PassengerEye.com