Beskrivelse / bruksanvisning

PassengerEye er en GRATIS mobilapplikasjon som gjør det mulig for brukeren å fotorapportere steder. Fotorapportene lastes opp til portalen https://en.passengereye.com, der du kan se fotorapportene.

Mobilapplikasjonen PassengerEye er utviklet for reisende selgere, uteselgere, salgspersonell, arrangører av ulike arrangementer og andre lignende personer. PassengerEye-mobilappen kan også brukes privat.

Brukeren av mobilapplikasjonen PassengerEye (heretter kalt selger) kan laste opp fotorapporter til én eller flere registrerte kontoer (heretter kalt konto).

Selgere/ansatte/ledere kan bruke mobilapplikasjonen PassengerEye:
- for å registrere start og slutt på fotorapportering (brukt tid og banelengde)
- å velge sted, butikk, bygning og lignende fra en liste over steder
- for å legge til sitt eget sted i listen,
- å fotografere eller opprette et fotogalleri av stedet
- for å legge til en beskrivelse av fotorapporten,
- for å laste opp en fotorapport til portalen PassengerEye.com til kontoen.

En juridisk eller fysisk person kan opprette en registrert konto på portalen https://en.passengereye.com. Hver selger kan ha flere registrerte kontoer eller kun produsere fotorapporter for andre registrerte kontoer ved hjelp av mobilappen PassengerEye. For å bruke mobilapplikasjonen er det ikke nødvendig å ha en registrert brukerkonto på portalen, det viktige er bare at selgeren inngår en avtale med en av de valgte kontoene (dette kan også være en testkonto).

En fotorapport (ett eller flere bilder med beskrivelse for det valgte stedet) lagres på portalen https://en.passengereye.com, i henhold til GPS-posisjon med angitt klokkeslett og en kartlagt vei mellom fotorapportene.

Bruk av applikasjonen

  1. Når selgeren logger seg på mobilappen PassengerEye, velger han først en konto som han har en kontrakt med, noe som krever en internettforbindelse.
  2. Når du logger på, kobler mobilapplikasjonen PassengerEye seg til avtalekontoen til portalen https://en.passengereye.com og rapporterer tid og sted til den.
  3. Selgeren lager og laster opp fotorapporter ved hjelp av mobilappen PassengerEye.
  4. Etter endt fotorapportering og reise logger selgeren seg ut av mobilapplikasjonen og informerer dermed avtalekontoen om medgått tid og kjøregodtgjørelse.

Hver konto på portalen https://en.passengereye.com kan ha en eller flere selgere som har sendt fotorapporter til den. På den registrerte kontoen vises fotorapporter, brukte timer og lengden på hele reiseveien i henhold til dager for hver enkelt selger. På portalen https://en.passengereye.com:

- en reisende kan følges i kontoen på et kart,
- bilder av steder kan sjekkes
- banelengde i km og
- tid brukt av hver enkelt selger på en gitt dag.

Hver selger kan bekrefte en kontrakt med en eller flere kunder eller selskaper. Hver konto eller hvert selskap kan ha flere selgere. Derfor kan hver bruker av mobilapplikasjonen enten laste opp fotorapporter til én valgt konto eller til flere. Avhengig av hvor mange kontoer han har kontrakt med.

En selger som ikke har en aktiv kontrakt, kan bruke en testkonto eller registrere virksomheten sin på https://PassengerEye.com og koble appen på telefonen til sin egen konto og laste opp fotorapporter til den.

Hvis en bruker ikke ønsker å registrere en konto på https://en.passengereye.com, kan han eller hun sende PIN-koden eller API-nøkkelen til mobilapplikasjonene sine til [email protected] og motta en kontrakt med en testkonto. Testkontoen eller testselskapet fungerer uten begrensninger.

For å fungere er nødvendig:
- Internett (for inn- og utlogging)
- aktivert posisjon på mobiltelefonen (GPS-funksjon)
- en forbindelse med en registrert konto eller en testkonto på PassengerEye.com.

Appen er ikke bare for bedrifter, men kan også brukes av privatpersoner.

Nyheter i versjon 1.0
- beskrivelse hhv. kommentarer under bildet som er laget
- pålogging til ett eller flere selskaper (dvs. til registrerte brukere på portalen)
- ett selskap eller en registrert konto kan ha flere selgere
- måling av arbeidstid
- måling av banelengden
- ulike rapporter på portalen (antall fotorapporter per selger og per dag osv.).
- legge til en liste over lokasjoner (import via portalen)
- legge til nettsteder i en enhetlig liste i mobilapplikasjonen PassengerEye.com