Описание / Инструкция за употреба

PassengerEye е БЕЗПЛАТНО мобилно приложение, което позволява на потребителя да докладва с фотоапарат за местоположението. Фотодокладите се качват в портала https://en.passengereye.com, където можете да ги разгледате.

Мобилното приложение PassengerEye е предназначено за пътуващи търговци, продавачи на място, търговски персонал, организатори на различни събития или други подобни лица. Мобилното приложение PassengerEye може да се използва и за лични цели.

Потребителят на мобилното приложение PassengerEye (наричан по-нататък "продавач") може да качва фоторепортажи в един или повече регистрирани акаунти (наричани по-нататък "акаунт").

Продавачите / служителите / мениджърите / ръководителите могат да използват мобилното приложение PassengerEye:
- за записване на началото и края на фоторепортажа (използвано време и дължина на пътя)
- да изберете местоположение, магазин, сграда и други подобни от списък с местоположения.
- да добавят своето местоположение в списъка,
- заснемане или създаване на фотогалерия на мястото.
- за добавяне на описание на фотоотчета,
- за да качите снимков отчет в портала PassengerEye.com към профила.

Всяко юридическо или физическо лице може да открие регистриран акаунт в портала https://en.passengereye.com. Всеки търговец може да има повече регистрирани акаунти или да изготвя само фотодоклади за други регистрирани акаунти с помощта на мобилното приложение PassengerEye. За използването на мобилното приложение не се изисква регистриран потребителски акаунт в портала, важно е само търговецът да сключи договор с един от избраните акаунти (това може да бъде и тестови акаунт).

В портала https://en.passengereye.com се съхранява фоторепортаж (едно или повече изображения с описание на избраното място) според GPS местоположението с вписано време и картографиран път между фоторепортажите.

Използване на приложението

  1. Когато търговецът влезе в мобилното приложение PassengerEye, той първо избира акаунт, с който е сключил договор, за което е необходима интернет връзка.
  2. При влизане в системата мобилното приложение PassengerEye се свързва с договорния акаунт на портала https://en.passengereye.com и му съобщава времето и местоположението.
  3. Продавачът изготвя и качва фоторепортажи с помощта на мобилното приложение PassengerEye.
  4. След края на фоторепортажа и пътуването търговецът излиза от мобилното приложение и по този начин информира сметката по договора за изразходваното време и надбавката за километри.

Всеки акаунт в портала https://en.passengereye.com може да има един или повече продавачи, които са изпратили фотодоклади към него. В регистрираните се показват фотоотчетите на акаунта, прекараните часове и дължината на целия път по дни за всеки отделен продавач. В портала https://en.passengereye.com:

- пътуващо лице може да бъде проследено в акаунта на карта,
- могат да се проверяват снимки на местоположения.
- дължина на трасето в км и
- времето, прекарано от всеки търговец в даден ден.

Всеки търговец може да потвърди договор с един или повече акаунти, респ. компании. Всеки акаунт или компания може да има повече продавачи. Следователно всеки потребител на мобилното приложение може да качва фотодоклади само в една избрана сметка или да ги качва в няколко сметки. В зависимост от броя на акаунтите, с които има договор.

Търговец, който няма активен договор, може да използва тестови акаунт или да регистрира бизнеса си в https://PassengerEye.com и да свърже приложението на телефона си със собствения си акаунт, както и да качва в него фотоотчети.

Ако потребителят не желае да регистрира акаунт на https://en.passengereye.com, той може да изпрати PIN кода или API КЛЮЧА на своите мобилни приложения на електронната поща [email protected] и ще получи договор с тестови акаунт. Тестовият акаунт или тестовата компания функционират без ограничения.

За функционирането им са необходими:
- Интернет (за влизане и излизане от системата)
- активирано местоположение на мобилния телефон (функция GPS).
- връзка с регистриран акаунт или тестови акаунт в PassengerEye.com.

Приложението не е предназначено само за компании, а може да се използва и от физически лица.

Какво е новото във версия 1.0
- описание или коментари под направената снимка
- влизане в една или повече компании (т.е. регистрирани потребители в портала).
- една компания или регистриран акаунт може да има няколко търговци.
- измерване на работното време
- измерване на дължината на пътя
- различни отчети в портала (брой фотоотчети за търговец и за ден и т.н.).
- добавяне на списък с местоположения (импортиране чрез портала)
- добавяне на сайтове към единен списък в мобилното приложение PassengerEye.com