Политика за поверителност на мобилното приложение PASSENGEREYE

Това Приложение събира някои лични данни от своите Потребители.

Администратор на данни и собственик

Заглавие: МАРСЕЛИНО, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, Д.О.О.

Адрес: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Статус: Юридическо лице

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС: SI76044157

Регистрационен номер: 2276038000

Дата на регистрация по ДДС: 08.03.2007

Код на дейността: 70.220 (Други консултантски дейности в областта на стопанската дейност и управлението)

Служба на данъчната администрация на Република Словения: FU Celje

Видове събрани данни

Сред видовете Лични данни, които това Приложение събира самостоятелно или чрез трети страни, са: Географско положение, Бисквитки и Данни за използване. Други събрани Лични данни могат да бъдат описани в други раздели на тази политика за поверителност или чрез специален обяснителен текст в контекста на събирането на Данни. Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Потребителя или събрани автоматично при използването на това Приложение. Всяко използване на "бисквитки" - или на други инструменти за проследяване - от това Приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това Приложение, освен ако не е посочено друго, служи за идентифициране на Потребителите и запомняне на техните предпочитания, с единствената цел да се предостави услугата, изисквана от Потребителя. Непредоставянето на определени Лични данни може да доведе до невъзможност за предоставяне на услугите на това Приложение. Потребителят поема отговорност за Личните данни на трети лица, публикувани или споделени чрез това Приложение, и декларира, че има право да ги съобщава или излъчва, като по този начин освобождава Администратора на данни от всякаква отговорност.

Начин и място на обработка на данните

Методи за обработка

Администраторът на данни обработва данните на потребителите по подходящ начин и предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на данните. Обработката на Данните се извършва с помощта на компютри и/или инструменти, поддържащи ИТ, като се спазват организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Администратора на данни, в някои случаи Данните могат да бъдат достъпни за определени видове отговорни лица, участващи в работата на сайта (администрация, продажби, маркетинг, правни въпроси, системна администрация) или външни страни (като трети страни - доставчици на технически услуги, пощенски оператори, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като Обработващи данни от Собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Администратора на данни по всяко време.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Администратора на данни и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. За допълнителна информация, моля, свържете се с Администратора на данни.

Време на задържане

Данните се съхраняват за времето, необходимо за предоставяне на услугата, поискана от Потребителя, или за целите, посочени в този документ, като Потребителят винаги може да поиска от Администратора на данни да спре или премахне данните.

Използване на събраните данни

Данните, отнасящи се до Потребителя, се събират, за да може Приложението да предоставя своите услуги, както и за следните цели: Достъп до акаунти на услуги на трети страни, взаимодействия, базирани на местоположението, коментиране на съдържание и взаимодействие с външни социални мрежи и платформи. Личните данни, използвани за всяка цел, са описани в конкретните раздели на този документ.

Разрешения във Facebook, изисквани от това приложение

Това Приложение може да поиска някои разрешения от Facebook, които му позволяват да извършва действия с профила на Потребителя във Facebook и да извлича информация, включително Лични данни, от него. За повече информация относно следните разрешения, вижте документацията за разрешенията на Facebook и политиката за поверителност на Facebook. Исканите разрешения са следните:

Основна информация

По подразбиране това включва определени данни на потребителя, като например идентификатор, име, снимка, пол и местоположение. Налични са и определени връзки на Потребителя, като например Приятели. Ако Потребителят е направил повече от своите данни публични, ще бъде налична повече информация.

Настанявания

Осигурява достъп за четене на чекиранията на оторизирания потребител

Имейл

Осигурява достъп до основния имейл адрес на потребителя

Харесва

Осигурява достъп до списъка с всички страници, които потребителят е харесал.

Снимки

Осигурява достъп до снимките, които потребителят е качил, и до снимките, в които е бил маркиран.

Публикуване на дейността на приложението

Позволява на приложението да публикува в Open Graph, като използва вградени действия, постижения, резултати или персонализирани действия. Приложението може да публикува и други дейности, които са описани подробно в документа "Разрешения за публикуване" на Facebook.

Подробна информация за обработката на Лични данни

Личните данни се събират за следните цели и при използване на следните услуги:

Достъп до акаунти на услуги на трети страни

Тези услуги позволяват на това Приложение да има достъп до Данни от Вашия акаунт в услуга на трета страна и да извършва действия с тях. Тези услуги не се активират автоматично, а изискват изрична оторизация от страна на Потребителя.
Достъп до профила във Facebook (това приложение)
Тази услуга позволява на това Приложение да се свърже с профила на Потребителя в социалната мрежа Facebook, предоставена от Facebook Inc. Изискват се разрешения: Проверки, имейл, харесвания, снимки и публикуване на дейността на приложението. Място на обработка : САЩ - Политика за поверителност

Коментиране на съдържанието

Услугите за коментиране на съдържание позволяват на Потребителите да правят и публикуват своите коментари относно съдържанието на това Приложение. В зависимост от настройките, избрани от Собственика, Потребителите могат да оставят и анонимни коментари. Ако сред Личните данни, предоставени от Потребителя, има имейл адрес, той може да се използва за изпращане на известия за коментари на същото съдържание. Потребителите носят отговорност за съдържанието на собствените си коментари. Ако е инсталирана услуга за коментиране на съдържание, предоставена от трети страни, тя може да продължи да събира данни за уеб трафика на страниците, на които е инсталирана услугата за коментиране, дори когато потребителите не използват услугата за коментиране на съдържание.
Коментари във Facebook (Facebook)
Facebook Comments е услуга за коментиране на съдържание, предоставена от Facebook Inc., която позволява на Потребителя да оставя коментари и да ги споделя в платформата Facebook. Събрани лични данни: Бисквитки и данни за използване. Място на обработване: САЩ - Политика за поверителност

Взаимодействие с външни социални мрежи и платформи

Тези услуги позволяват взаимодействие със социални мрежи или други външни платформи директно от страниците на това приложение. Взаимодействието и информацията, получена от това Приложение, винаги се подчиняват на настройките за поверителност на Потребителя за всяка социална мрежа. Ако е инсталирана услуга, позволяваща взаимодействие със социални мрежи, тя може да продължи да събира данни за трафика на страниците, на които е инсталирана услугата, дори когато Потребителите не я използват.
Бутон "Харесвам" във Facebook и социални уиджети (Facebook)
Бутонът "Харесва ми" и социалните джаджи на Facebook са услуги, позволяващи взаимодействие със социалната мрежа Facebook, предоставяни от Facebook Inc. Събрани лични данни: Бисквитки и данни за използване. Място на обработка: САЩ - Политика за поверителност

Взаимодействия, базирани на местоположението

Геолокация (това приложение) 
Това Приложение може да събира, използва и споделя Данни за местоположението на Потребителя, за да предоставя услуги, базирани на местоположението. Повечето браузъри и устройства предоставят инструменти за отказване от тази функция по подразбиране. Ако е предоставено изрично разрешение, данните за местоположението на Потребителя могат да бъдат проследявани от това Приложение. Събрани лични данни: Географско положение.

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Администратора на данни, в съда или в етапите, водещи до евентуални правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него услуги.
Потребителят е запознат с факта, че от Администратора на данни може да бъде поискано да разкрие лични данни по искане на публични органи.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в настоящата политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно конкретни услуги или събирането и обработката на Лични данни при поискване.

Системни дневници и поддръжка

За целите на експлоатацията и поддръжката това Приложение и услугите на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с това Приложение (системни дневници), или да използват за тази цел други Лични данни (например IP адрес).

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на Лични данни могат да бъдат поискани от Администратора на данни по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Правата на потребителите

Потребителите имат право по всяко време да разберат дали техните лични данни са били съхранени и могат да се консултират с Администратора на данни, за да се запознаят със съдържанието и произхода им, да проверят точността им или да поискат да бъдат допълнени, отменени, актуализирани или коригирани, или да бъдат трансформирани в анонимен формат, или да блокират всякакви данни, съхранявани в нарушение на закона, както и да се противопоставят на тяхното обработване по всякакви законни причини. Исканията следва да се изпращат до администратора на данни на информацията за контакт, посочена по-горе.
Това приложение не поддържа заявки "Не проследявай".
За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, спазва изискванията за "Не проследявай", моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница. Силно се препоръчва често да проверявате тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната ѝ част. Ако даден Потребител възрази срещу някоя от промените в Политиката, той трябва да спре да използва това Приложение и може да поиска от Администратора на данни да изтрие Личните данни. Освен ако не е посочено друго, актуалната към момента Политика за поверителност се прилага за всички Лични данни, които Администраторът на данни има за Потребителите.

Определения и правни препратки

Лични данни (или данни)

Всяка информация за физическо лице, юридическо лице, институция или сдружение, която е или може да бъде идентифицирана, дори косвено, чрез позоваване на друга информация, включително личен идентификационен номер.

Данни за използване

Информация, събирана автоматично от това приложение (или услуги на трети страни, използвани в това приложение), която може да включва: IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които използват това приложение, адресите на URI (Uniform Resource Identifier), времето на заявката, метода, използван за подаване на заявката към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ статуса на отговора на сървъра (успешен резултат, грешка и т.н.)), държавата на произход, характеристиките на браузъра и операционната система, използвани от потребителя, различни данни за времето на посещение (напр, времето, прекарано на всяка страница в рамките на приложението) и подробности за пътя, следван в рамките на приложението, със специално позоваване на последователността на посетените страници, както и други параметри за операционната система на устройството и/или ИТ средата на потребителя.

Потребител

Физическото лице, което използва това приложение, което трябва да съвпада със субекта на данните, за когото се отнасят личните данни, или да бъде упълномощено от него.

Субект на данни

Юридическото или физическото лице, за което се отнасят личните данни.

Обработващ данни (или Надзорник на данни)

Физическото лице, юридическото лице, публичната администрация или друг орган, сдружение или организация, упълномощени от Администратора на данни да обработват Личните данни в съответствие с настоящата политика за поверителност.

Администратор на данни (или собственик)

Физическо лице, юридическо лице, публична администрация или друг орган, сдружение или организация с право, също и съвместно с друг Администратор на данни, да взема решения относно целите и методите на обработване на Лични данни и използваните средства, включително мерките за сигурност, свързани с работата и използването на това Приложение. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на това приложение.

Това приложение

Хардуерният или софтуерният инструмент, чрез който се събират личните данни на Потребителя.

Бисквитки

Малка част от данните, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Уведомление за европейските потребители: тази декларация за поверителност е изготвена в изпълнение на задълженията по чл. 10 от Директива 95/46/ЕО на ЕО и съгласно разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО, преразгледана с Директива 2009/136/ЕО, относно "бисквитките". Настоящата политика за защита на личните данни се отнася единствено за това приложение.

 

Последна актуализация: 1 ноември 2021 г.

 

 

Политика на частността PASSENGEREYE

Ta aplikacija zbira ene osebne podatke svojih uporabnikov.

Upravljavec in lastnik podatkov

Наслав: MARCELINO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Наслав: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Статус: pravna osoba

ID за DDV: SI76044157

Registrska številka: 2276038000

Дата на регистрация за DDV: 08.03.2007 г.

Šifra dejavnosti: 70.220 (Druge dejavnosti poslovnega in vodstvenega svetovanja)

RS: FU Celje

Върхове на защитените данни

Med vrstami osebnih podatkov, ki jih ta aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so lahko opisani v drugih razdelkih te politike zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu zbiranja podatkov. Osebne podatke lahko uporabnik brezplačno posreduje ali jih samodejno zbira pri uporabi te aplikacije. Vsaka uporaba piškotkov - ali drugih orodij za sledenje - s strani te aplikacije ali s strani lastnikov storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, razen če je navedeno drugače, služi za identifikacijo uporabnikov in zapomnitev njihovih preferenc, izključno z namenom zagotavljanja storitve, ki jo zahteva uporabnika. Neposredovanje определени osebnih podatkov lahko onemogoči tej applicationciji гарантиране svojih storitve. Uživnik prevzema odgovornost za osebne podatke трети oseb, ki so objavljeni ali posredovani prek te aplikacije, in izjavlja, da ima pravico do njihovega sporočanja ali oddajanja, s čemer upravljavca podatkov razbremeni vsakršne odgovornosti.

Način in kraj obdelave podatkov

Метод за измерване на обекта

Upravljavec podatkov obdeluje podatke uporabnikov na ustrezen način in sprejetje ustrezne varnostne ukrepe, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali nepooblaščeno uničenje podatkov. Obdelava podatkov se izvaja z uporabo računalnikov in/ali informacijsko omogočenih orodij, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so lahko v nekaterih primerih podatki dostopni določenim vrstam odgovornih oseb, ki so включения v delovanje spletnega mesta (uprava, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim osebam (npr. strani ponudniki tehničnih storitev, poštni prevozniki, ponudniki gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencija), ki jih lastnik po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Posodobljeni seznam teh strank lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov.

Mesto

Podatki se obdelujejo v operativnih pisarnah upravljavca podatkov in na vseh drugih mest, kjer se nahajajo stranke, ki so vpletene v obdelavo. Za dodatne informacij se obrnite na upravljavca podatkov.

Čas zadrževanja

Podatki se hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za осигуряване storitve, ki jo zahteva uporabnik ali je navedeno v nameni, ki so navedeni v tem dokumentu, uporabnik pa lahko vedno zahteva, da upravljavec podatkov začasno ustavi ali odstrani podatke.

Използване на защитени данни

Dotyki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje obsahu in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Ta aplikacija lahko zahteva nekatera dovoljenja za Facebook, ki ji omogočajo izvajanje dejanj z uporabniškim računom Facebook in pridobivanje informacij, vključno z osebnimi podatki, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto включва определени данни uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi определени връзки uporabnika, kot so prijatelji. Če je uporabnik objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

Настанявания

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi dejavnost v aplikacijah

Aplikaciji dovoljuje objavo v odprtem grafu z používání vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultatov ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi tudi drugo dejavnost, ki je podrobno opisana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

 

Използване на защитени данни

Dotyki o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili zagotavljanje svojih storitev, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje obsahu in interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih zahteva ta aplikacija

Ta aplikacija lahko zahteva nekatera dovoljenja za Facebook, ki ji omogočajo izvajanje dejanj z uporabniškim računom Facebook in pridobivanje informacij, vključno z osebnimi podatki, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto включва определени данни uporabnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi определени връзки uporabnika, kot so prijatelji. Če je uporabnik objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

Настанявания

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega uporabnika

E-naslov

Omogoča dostop do primarnega e-poštnega naslova uporabnika

Všeč mi je

Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so jim bile všeč.

Fotografije

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na katerih je bil uporabnik označen.

Objavi dejavnost v aplikacijah

Aplikaciji dovoljuje objavo v odprtem grafu z používání vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultatov ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi tudi drugo dejavnost, ki je podrobno opisana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

Podrobne informacij o obdelavi osebnih podatkov

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Dostop do računov storitev трети лица

Te storitve omogočajo tej aplikaciji dostop do podatkov iz vašega računa v storitvi tretje osebe in izvajanje dejanj z njo. Te storitve se ne aktivirajo automatically, ampak изискват izrecno pooblastilo uporabnika.

Dostop do Facebook računa (ta application)

Ta storitev omogoča tej aplikaciji, da se poveže z uporabniškim računom v družbenem sieťju Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: prijave, e-pošta, všečki, fotografije in dejavnost objavljanja aplikacije. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Компенсиране на съдържанието

Storitve komentiranja vsebine omogočajo uporabnikom, da komentirajo in objavijo svoje komentarje o vsebini te aplikacije. Glede na nastavitve, ki jih izbere lastnik, lahko uporabniki pustijo tudi anonimne komentarje. Če je med osebnimi podatki, ki jih posreduje uporabnik, elektronski naslov, se lahko uporablja za pošiljanje obvestil o komentarjih na isto vsebino. Uporabniki so odgovorni za vsebino svojih komentarjev. Če je nameščena storitve komentiranja vsebine, ki jo zagotavljajo tretje osebe, lahko še vedno zbira podatke o spletnem prometu za strani, na katerih je nameščena storitve komentiranja, tudi če uporabniki ne uporabljajo storitve komentiranja vsebine.

Facebook коментари (Facebook)

Facebook Comments je storitev komentiranja vsebine, ki jo zagotavlja Facebook Inc., ki uporabniku omogoča, da pusti komentarje in jih deli na platformi Facebook. Zbrani osebni podatki: podatki o piškotkih in uporabi. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcija z zunanjimi družbenimi omrežji in platformami

Te storitve omogočajo interakcijo z družbenimi omrežji ali drugimi zunanjimi platformami neposredno s strani te aplikacije. Interakcija in informace, pridobljene s to aplikacijo, so vedno predmet uporabnikovih nastavitev zasebnosti za vsako družbeno omrežje. Če je nameščena storitev, ki omogoča interakcijo z družbenimi omrežji, lahko še vedno zbira podatke o prometu za strani, kjer je storitev nameščena, tudi če je uporabniki ne uporabljajo.

Gumb "Všeč mi je na Facebook" в социалните мрежи (Facebook)

Gumb Facebook Like in socialni pripomočki so storitve, ki omogočajo interakcijo z družbenim omrežjem Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zbrani osebni podatki: piškotki in podatki o uporabi. Kraj obdelave: ZDA - Politika zasebnosti

Interakcije na podlagi lokacije

Geolokacija (ta application)

Ta application lahko zbira, uporablja in deli Podatke o lokaciji uporabnika za гарантиране на услугата, ki temeljijo na lokaciji. Večina brskalnikov in naprav предлага orodja za privzeto izključitev te funkcije. Če je bilo podano izrecno pooblastilo, lahko ta aplikacija spremlja podatke o lokaciji uporabnika. Zbrani osebni podatki: Geografski položaj.

 

Dodatne informacij o zbiranju in obdelavi podatkov

Правни действия

Uporabnikove osebne podatke lahko upravljavec podatkov uporablja v pravne namene, na sodišču ali v fazah, ki vodijo do možnih pravnih tožb, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te aplikacije ali povezanih storitve.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da se lahko od upravljavca podatkov zahteva, da razkrije osebne podatke na zahtevo javnih organov.

Dodatne informacij o osebnih podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta politika zasebnosti, lahko ta aplikacija uporabniku na изискване zagotovi dodatne in kontekstualne informacij v zvezi s posameznimi storitvami ali zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za namene delovanja in vzdrževanja lahko ta aplikacija in vse storitve трети лица zbirajo datoteke, ki beležijo interakcijo s to aplikacijo (sistemski dnevniki) ali za ta namen uporabljajo druge osebne podatke (kot je naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne vsebuje

Več podrobnosti v zvezi z zbiranjem ali obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate od upravljavca podatkov. Oglejte si kontaktne podatke na začetku tega dokumenta.

Православие на потребителите

Uporabniki imajo pravico kadar koli vedeti, ali so bili njihovi osebni podatki shranjeni, in se lahko posvetujejo z upravljavcem podatkov, da se seznanijo z njihovo vsebino in izvorom, da preverijo njihovo točnost ali изискват, da se le-ti dopolnijo, prekličejo, posodobijo ali popravijo. , ali za njihovo preoblikovanje v anonimno obliko ali za blokiranje kakršnih koli podatkov, ki se hranijo v nasprotju z zakonom, kot tudi za nasprotovanje njihovi obdelavi iz kakršnih koli in vseh legitimnih razlogov. Zahtevke je treba poslati upravljavcu podatkov na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Ta aplikacija ne pora zahtev "Ne sledi".

Če želite ugotoviti, ali katera od storitev трети лица, ki jih uporablja, upošteva zahteve "Ne sledi", preberite njihove pravilnike o zasebnosti.

Промяна на политиката на частността

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to politiko zasebnosti, tako da svoje uporabnike obvesti na tej strani. Zelo priporočljivo je, da to stran pogosto pregledujete, pri čemer se sklicujete na datum zadnje spremembe, ki je naveden na dnu. Če uporabnik ugovarja kateri koli spremembi Politike, mora uporabnik prenehati uporabljati to applicationcijo in lahko zahteva, da upravljavec podatkov izbriše osebne podatke. Če ni navedeno drugače, velja takrat veljavna politika zasebnosti za vse osebne podatke, ki jih ima upravljavec podatkov o uporabniki.

Definicije in pravne reference

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informace o fizični osebi, pravni osebi, ustanovi ali združenju, ki jih je ali je mogoče identificirati, tudi posredno, s sklicevanjem na katere koli druge podatke, vključno z osebno identicijsko številko.

Данни за използване

Informacije, ki se samodejno zbirajo iz te aplikacije (ali storitev Tretie oseb, ki se uporabljajo v tej aplikaciji), ki lahko включват: naslove IP ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki uporabljajo to applicationcijo, naslove URI (enoten identifier vira), čas zahteve, način, s katerim se zahteva oddaja strežniku, velikost datoteke, prejete v odgovor, številčna koda, ki označuje status odgovora strežnika (uspešen izid, napaka itd.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijski sistema, ki ju uporablja uporabnik, različne podrobnosti o času na obisk (npr. čas, porabljen na vsaki strani v aplikaciji) in podrobnosti o poti, ki ji sledi v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedju strani obiskano in drugi parametri o operacijskem sistema naprave in/ali uporabnikovem IT okolju.

Потребител

Posameznik, ki uporablja to aplikacijo, ki mora sovpadati s posameznikom, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali ga mora pooblastiti.

Subjekt podatkov

Pravna ali fizična osoba, na katero se osebni podatki nanašajo.

Obdelovalec podatkov (ali nadzornik podatkov)

Fizična osoba, pravna osoba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki jo je upravljavec pooblastil za obdelavo osebnih podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Upravljavec podatkov (ali lastnik)

Fizična osoba, pravna osoba, javna uprava ali kateri koli drug organ, združenje ali organizacija, ki ima pravico tudi skupaj z drugim upravljavcem podatkov odločati o namenu in načinih obdelave osebnih podatkov ter uporabljenih sredstvih, vključno z varnostne ukrepe v zvezi z delovanjem in používání te aplikacije. Upravljavec podatkov, razen če ni določeno drugače, je lastnik te aplikacije.

Тази апликация

Strojno ali programsko orodje, s katerim se zbirajo osebni podatki uporabnika.

Piškotek

Majhen del podatkov, shranjenih v napravi uporabnika.

Правна информация

Obvestilo za evropske uporabnike: ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena v skladu z obveznostmi iz čl. 10 Direktive ES št. 95/46/ES in v skladu z določbami Direktive 2002/58/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES, o piškotkih. Ta politika zasebnosti se nanaša izključno na to aplikacijo.

 

Najnovejša posodobitev: 1. november 2021.