PASSENGEREYE mobilās lietotnes privātuma politika

Šī Lietojumprogramma apkopo dažus Lietotāju Personas datus.

Datu pārzinis un īpašnieks

Nosaukums: MARCELINO, RAŽOŠANA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, D.O.O.

Adrese: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Statuss: Juridiska persona

PVN MAKSĀTĀJA REĢISTRĀCIJAS NUMURS: SI76044157

Reģistrācijas numurs: 2276038000

PVN reģistrācijas datums: 08.03.2007

Darbības kods: 70.220 (Citi uzņēmējdarbības un vadības konsultāciju pakalpojumi)

Slovēnijas Republikas Nodokļu administrācijas birojs: FU Celje

Apkopoto datu veidi

Starp Personas datu veidiem, ko šī Lietojumprogramma vāc pati vai ar trešo personu starpniecību, ir šādi: Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, sīkdatnes un lietošanas dati. Citi savāktie Personas dati var būt aprakstīti citās šīs privātuma politikas sadaļās vai īpašā paskaidrojuma tekstā kontekstā ar Datu vākšanu. Personas datus var brīvi sniegt Lietotājs vai arī tie var tikt automātiski apkopoti, izmantojot šo Pieteikumu. Jebkura Sīkdatņu vai citu izsekošanas rīku izmantošana, ko veic šī Lietotne vai trešo pušu pakalpojumu īpašnieki, kurus izmanto šī Lietotne, ja vien nav norādīts citādi, kalpo Lietotāju identificēšanai un viņu preferenču atcerēšanai, lai tikai un vienīgi nodrošinātu Lietotājam nepieciešamo pakalpojumu. Nesniedzot noteiktus Personas datus, šī Lietotne nevar sniegt savus pakalpojumus. Lietotājs uzņemas atbildību par trešo personu Personas datiem, kas publicēti vai kopīgoti, izmantojot šo Pieteikumu, un paziņo, ka viņam ir tiesības tos paziņot vai pārraidīt, tādējādi atbrīvojot Datu pārzini no jebkādas atbildības.

Datu apstrādes veids un vieta

Apstrādes metodes

Datu pārzinis apstrādā Lietotāju datus pienācīgā veidā un veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi datiem, to izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu. Datu apstrāde tiek veikta, izmantojot datorus un/vai IT iespējotus rīkus, ievērojot organizatoriskās procedūras un režīmus, kas ir stingri saistīti ar norādītajiem mērķiem. Papildus datu apstrādātājam dažos gadījumos dati var būt pieejami ne tikai datu pārzinim, bet arī dažāda veida atbildīgajām personām, kas iesaistītas vietnes darbībā (administrācija, pārdošana, mārketings, juridiskais dienests, sistēmas administrēšana) vai ārējām personām (piemēram, trešo pušu tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta pārvadātājiem, hostinga pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem, sakaru aģentūrām), ko īpašnieks vajadzības gadījumā ieceļ par datu apstrādātājiem. Šo pušu atjauninātu sarakstu jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa.

Vieta

Dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbības birojos un jebkurā citā vietā, kur atrodas ar apstrādi saistītās puses. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar Datu pārzini.

Aizturēšanas laiks

Dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Lietotāja pieprasīto pakalpojumu vai lai sasniegtu šajā dokumentā norādītos mērķus, un Lietotājs vienmēr var pieprasīt, lai Datu pārzinis pārtrauc vai dzēš datus.

Savākto datu izmantošana

Dati par Lietotāju tiek vākti, lai Lietotne varētu sniegt savus pakalpojumus, kā arī šādiem mērķiem: Piekļuve trešo personu pakalpojumu kontiem, atrašanās vietas mijiedarbība, satura komentēšana un mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām. Katram mērķim izmantotie Personas dati ir aprakstīti šā dokumenta konkrētajās sadaļās.

Šīs lietojumprogrammas pieprasītās Facebook atļaujas

Šī Lietojumprogramma var pieprasīt dažas Facebook atļaujas, kas ļauj tai veikt darbības ar Lietotāja Facebook kontu un iegūt no tā informāciju, tostarp Personas datus. Lai iegūtu plašāku informāciju par šādām atļaujām, skatiet Facebook atļauju dokumentāciju un Facebook konfidencialitātes politiku. Pieprasītās atļaujas ir šādas:

Pamatinformācija

Pēc noklusējuma tas ietver noteiktus lietotāja datus, piemēram, ID, vārdu, attēlu, dzimumu un atrašanās vietu. Ir pieejami arī daži Lietotāja savienojumi, piemēram, Draugi. Ja Lietotājs ir publiskojis vairāk savu datu, būs pieejama plašāka informācija.

Reģistrēšanās

Nodrošina lasīšanas piekļuvi autorizētā lietotāja reģistrēšanās kontiem.

E-pasts

Nodrošina piekļuvi lietotāja galvenajai e-pasta adresei.

Patīk

Nodrošina piekļuvi sarakstam ar visām lapām, kas lietotājam ir patika.

Fotogrāfijas

Nodrošina piekļuvi lietotāja augšupielādētajām fotogrāfijām un fotogrāfijām, kurās lietotājs ir atzīmēts.

Publicēt lietotnes darbību

Ļauj lietotnei publicēt Open Graph, izmantojot iebūvētās darbības, sasniegumus, rezultātus vai pielāgotās darbības. Lietotne var publicēt arī citas darbības, kas sīkāk aprakstītas Facebook dokumentā Publicēšanas atļaujas.

Detalizēta informācija par personas datu apstrādi

Personas dati tiek vākti šādiem mērķiem un izmantojot šādus pakalpojumus:

Piekļuve trešo personu pakalpojumu kontiem

Šie pakalpojumi ļauj šai Lietojumprogrammai piekļūt jūsu konta datiem trešās puses pakalpojumā un veikt darbības ar tiem. Šie pakalpojumi netiek aktivizēti automātiski, bet tiem ir nepieciešama skaidra atļauja no Lietotāja puses.
Piekļuve Facebook kontam (Šī lietotne)
Šis pakalpojums ļauj šai Lietojumprogrammai izveidot savienojumu ar Lietotāja kontu sociālajā tīklā Facebook, ko nodrošina uzņēmums Facebook Inc. Pieprasītās atļaujas: Pārbaudes, E-pasts, Patīk, Fotogrāfijas un Publicēt lietotnes darbību. Apstrādes vieta: ASV - Privātuma politika

Satura komentēšana

Satura komentēšanas pakalpojumi ļauj Lietotājiem sniegt un publicēt savus komentārus par šīs Lietojumprogrammas saturu. Atkarībā no Īpašnieka izvēlētajiem iestatījumiem Lietotāji var atstāt arī anonīmus komentārus. Ja starp Lietotāja sniegtajiem Personas datiem ir e-pasta adrese, to var izmantot, lai nosūtītu paziņojumus par komentāriem par to pašu saturu. Lietotāji ir atbildīgi par savu komentāru saturu. Ja ir instalēts trešo personu nodrošināts satura komentēšanas pakalpojums, tas var vākt tīmekļa datplūsmas datus par lapām, kurās ir instalēts komentēšanas pakalpojums, pat tad, ja lietotāji neizmanto satura komentēšanas pakalpojumu.
Facebook komentāri (Facebook)
Facebook komentāri ir satura komentēšanas pakalpojums, ko nodrošina Facebook Inc. un kas ļauj Lietotājam atstāt komentārus un kopīgot tos Facebook platformā. Apkopotie personas dati: Sīkdatnes un lietošanas dati. Apstrādes vieta: ASV - Privātuma politika

Mijiedarbība ar ārējiem sociālajiem tīkliem un platformām

Šie pakalpojumi ļauj mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem vai citām ārējām platformām tieši no šīs Lietotnes lapām. Uz mijiedarbību un informāciju, ko iegūst ar šo Pieteikumu, vienmēr attiecas lietotāja privātuma iestatījumi katrā sociālajā tīklā. Ja ir instalēts pakalpojums, kas nodrošina mijiedarbību ar sociālajiem tīkliem, tas var vākt datplūsmas datus par lapām, kurās šis pakalpojums ir instalēts, pat tad, ja Lietotāji to neizmanto.
Facebook Like poga un sociālie logrīki (Facebook)
Facebook poga "Patīk" un sociālie logrīki ir pakalpojumi, kas ļauj mijiedarboties ar Facebook sociālo tīklu, ko nodrošina Facebook Inc. Apkopotie personas dati: Sīkdatnes un lietošanas dati. Apstrādes vieta: ASV - Privātuma politika

Uz atrašanās vietu balstīta mijiedarbība

Ģeolokācija (šī lietojumprogramma) 
Šī Lietojumprogramma var vākt, izmantot un kopīgot Lietotāja atrašanās vietas datus, lai sniegtu uz atrašanās vietu balstītus pakalpojumus. Lielākajā daļā pārlūkprogrammu un ierīču ir pieejami rīki, lai pēc noklusējuma atteiktos no šīs funkcijas. Ja ir sniegta skaidra atļauja, Lietotāja atrašanās vietas datus var izsekot šī Lietotne. Apkopotie Personas dati: Ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

Papildu informācija par datu vākšanu un apstrādi

Juridiskās darbības

Lietotāja Personas datus Datu pārzinis var izmantot juridiskos nolūkos, tiesā vai posmos, kuros tiek ierosināta iespējama tiesvedība, kas izriet no šīs Lietotnes vai saistīto pakalpojumu nepareizas lietošanas.
Lietotājs ir informēts par to, ka Datu pārzinim var tikt pieprasīts atklāt personas datus pēc valsts iestāžu pieprasījuma.

Papildu informācija par Lietotāja personas datiem

Papildus šajā konfidencialitātes politikā iekļautajai informācijai šī Lietotne pēc pieprasījuma var sniegt Lietotājam papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.

Sistēmas žurnāli un apkope

Ekspluatācijas un uzturēšanas nolūkos šī Lietojumprogramma un jebkuras trešās puses pakalpojumi var vākt failus, kas reģistrē mijiedarbību ar šo Lietojumprogrammu (sistēmas žurnālus), vai šim nolūkam izmantot citus Personas datus (piemēram, IP adresi).

Informācija, kas nav ietverta šajā politikā

Sīkāku informāciju par Personas datu vākšanu vai apstrādi jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa. Lūdzu, skatiet kontaktinformāciju šā dokumenta sākumā.

Lietotāju tiesības

Lietotājiem ir tiesības jebkurā laikā uzzināt, vai viņu Personas dati ir saglabāti, un viņi var sazināties ar Datu pārzini, lai uzzinātu par to saturu un izcelsmi, pārbaudītu to precizitāti vai lūgt tos papildināt, anulēt, atjaunināt vai labot, vai pārveidot anonīmā formātā, vai bloķēt jebkādus datus, kas tiek glabāti, pārkāpjot likumu, kā arī iebilst pret to apstrādi jebkādu likumīgu iemeslu dēļ. Pieprasījumi jānosūta datu pārzinim uz iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
Šī Lietojumprogramma neatbalsta pieprasījumus "Nesekot".
Lai noskaidrotu, vai kāds no tās izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem ievēro pieprasījumus "Nesekot", izlasiet to konfidencialitātes politiku.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, par to paziņojot Lietotājiem šajā lapā. Ieteicams bieži pārbaudīt šo lapu, atsaucoties uz pēdējās izmaiņas datumu, kas norādīts lapas apakšā. Ja Lietotājs iebilst pret jebkādām izmaiņām politikā, Lietotājam jāpārtrauc lietot šo Pieteikumu un viņš var pieprasīt, lai Datu pārzinis dzēš personas datus. Ja vien nav norādīts citādi, uz visiem Personas datiem, kas Datu pārzinim ir par Lietotājiem, attiecas tobrīd spēkā esošā privātuma politika.

Definīcijas un juridiskās atsauces

Personas dati (vai dati)

Jebkura informācija par fizisku personu, juridisku personu, iestādi vai apvienību, kas ir vai var tikt identificēta, pat netieši atsaucoties uz jebkuru citu informāciju, tostarp personas identifikācijas numuru.

Lietošanas dati

Informācija, kas tiek automātiski apkopota no šīs Lietojumprogrammas (vai šajā Lietojumprogrammā izmantotajiem trešo pušu pakalpojumiem), kas var ietvert: to datoru IP adreses vai domēna nosaukumus, kurus izmanto Lietotāji, kas izmanto šo Lietojumprogrammu, URI adreses (Uniform Resource Identifier), pieprasījuma laiku, metodi, kas izmantota, lai iesniegtu pieprasījumu serverim, saņemto failu lielumu, skaitlisko kodu, kas norāda servera atbildes statusu (veiksmīgs rezultāts, kļūda utt.).), izcelsmes valsti, lietotāja izmantotās pārlūkprogrammas un operētājsistēmas funkcijas, dažādus apmeklējuma laika datus (piem, laiks, kas pavadīts katrā lietotnes lapā) un sīkāka informācija par ceļu, kas veikts lietotnē, īpaši norādot apmeklēto lapu secību, kā arī citi parametri par ierīces operētājsistēmu un/vai lietotāja IT vidi.

Lietotājs

Persona, kas izmanto šo Pieteikumu, kurai jāsakrīt ar Datu subjektu, uz kuru attiecas Personas dati, vai kurai jābūt tā pilnvarotai.

Datu subjekts

Juridiskā vai fiziskā persona, uz kuru attiecas Personas dati.

Datu apstrādātājs (vai datu pārzinis)

Fiziska persona, juridiska persona, valsts pārvaldes iestāde vai jebkura cita iestāde, apvienība vai organizācija, ko Datu pārzinis pilnvarojis apstrādāt personas datus saskaņā ar šo privātuma politiku.

Datu pārzinis (vai īpašnieks)

Fiziskai personai, juridiskai personai, valsts pārvaldes iestādei vai jebkurai citai struktūrai, apvienībai vai organizācijai ar tiesībām, arī kopā ar citu datu pārzini, pieņemt lēmumus par Personas datu apstrādes nolūkiem un metodēm, kā arī izmantotajiem līdzekļiem, tostarp drošības pasākumiem attiecībā uz šīs Pieteikuma darbību un izmantošanu. Datu pārzinis, ja vien nav norādīts citādi, ir šīs Lietotnes īpašnieks.

Šis pieteikums

aparatūras vai programmatūras rīks, ar kura palīdzību tiek vākti Lietotāja Personas dati.

Sīkfaili

Lietotāja ierīcē saglabāts neliels datu gabaliņš.

Juridiskā informācija

Paziņojums Eiropas lietotājiem: šis paziņojums par konfidencialitāti ir sagatavots, pildot pienākumus, kas noteikti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 7. pantā. 95/46/EK 10. pantu un saskaņā ar Direktīvas 2002/58/EK, kas pārskatīta ar Direktīvu 2009/136/EK, noteikumiem par sīkdatnēm. Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo lietojumprogrammu.

 

Jaunākais atjauninājums: 2021. gada 1. novembris.

 

 

Privātuma politika PASSENGEREYE

Ta aplikācija apkopo dažas personas datus saviem lietotājiem.

Upravljavec in lastnik datu

Naslov: MARCELINO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN PAKALPOJUMI, D.O.O.

Naslov: KRANJČEVA ULICA 4, 3000 CELJE

Statuss: pravna persona

ID aiz DDV: SI76044157

Registrska številka: 2276038000

Datums reģistrcije za DDV: 08.03.2007

Šifra darbības: 70.220 (Druge darbības poslovnega in vodstvenega svetovanja)

Urad Davčne uprave RS: FU Celje

Vrste zbranih datu

Med vrstami osobních datu, ki jih ta aplikcija zbira pati ali prek trešo personu, so: geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so var aprakstani v drugih razdelkih te politike zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu zbiranja podatkov. Osebne podatke sledi lietotnik bezmaksas posreduje ali jih automātiski zbira pri uporabi te aplikacije. Vsaka uporaba piškotkov - ali drugih orodij za sledenje - s strani te aplikacije ali s strani lastnikov pakalpojumu trešo personu, ki jih uporablja ta aplikācija, razen če je navedeno drugače, služi za identifikcijo lietotāju in zapomnitev viņu preferenc, izključno z namenom nodrošljanja storitve, ki jo prasa lietotnika. Neposredovanje določenih personu datu varētu onemogoči tej aplikciji nodrošinot savu pakalpojumu. Uporabnik prevzema odgovornost par osebne podatke trešo personu, ki so objavljeni ali posredovani prek te aplikacije, in izjavlja, da ima pravico do njihovega paziņanja ali oddajanja, s čimer upravljavca datu razbremeni vsakršne odgovornosti.

Način in kraj obdelave datu

Metode obdelave

Upravljavec dat obdeluje podatke lietotājiem uz ustrezen način in sprejme ustrezne drošības pasākumus, da prepreči nepooblaščen dostop, razkritje, spreminjanje ali nepooblaščeno uničenje datu. Obstrāde duomenų se izvaja z uporabo računalnikov un/vai informacijsko omogočenih orodij, po organizatorskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z norādenimi nameni. Poleg upravljavca datu so var v niektórych gadījumos podatki dostopni določenim vrstam odgovornih oseb, ki so iekļaene v darbība spletnega mesta (uprava, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim osebam (npr. strani ponudniki tehnisko pakalpojumu, poštni prevozniki, ponudniki gostovanja, IT uzņēmumu, komunikācijas aģentūru), ki jih lastnik po potrebi imenuje za obdelovalce duomenų. Posodobljeni seznam teh strank móc kadar koli zahtevate od upravljavca datu.

Mesto

Dati se obdelujejo v operativnih pisarnah upravljavca datu in na visu citu pilsētu, kur se atrodas puses, kas tik vpletene v apstrādes. Za papildu informaci se obrnite na upravljavca datu.

Čas zadrževanja

Dati se hranijo tik daudz laika, cikor ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumus, ki jo prasa lietotnik ali ir norādīts v nameni, ki so norādīti šajā dokumentā, lietotnik pa var vienmēr pieprasīt, lai pārvalvec datu začasno ustavi ali odstrani datus.

Pieteikums par datu izmantošanu

Dati o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili nodrošināt savu pakalpojumu, pa arī za naslednje namene: dostop do računov pakalpojumu trešo personu, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje treści in interakcija z zunanjimi družbenimi tīklji in platformami. Osebni podatki, ki se izmanto par vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih pieprasa šī aplikācija

Ta aplikācija var pieprasīt daža dovoljenja par Facebook, kas ji ļauj īstenot dejanj ar lietotniškim računom Facebook in iegūt informāciju, ieskaitot z osebnimi datiem, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenje so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto iekļauj noteiktas datus lietotnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so arī noteiktas savienības lietotnika, kot so draugji. Če je uporabnik objavil več savu datu, bo na voljo več informacij.

Reģistrēšanās

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega lietotāja

E-naslov

Omogoča piekļuvi pirmajam e-pasta adreses lietotājam

Všeč mi ir

Omogoča piekļuvi visu pušu sarakstam, kas viņiem bile všeč.

Fotogrāfijas

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na kuru ir bil uporabnik označen.

Objavi darbība aplikācijās

Aplikaciji dovoljuje objavo v atvērtem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultātiem ali dejanj po meri. Aplikacija var objavi arī citu darbību, kas ir detalizēti aprakstana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

 

Pieteikums par datu izmantošanu

Dati o uporabniku se zbirajo, da bi aplikaciji omogočili nodrošināt savu pakalpojumu, pa arī za naslednje namene: dostop do računov pakalpojumu trešo personu, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje treści in interakcija z zunanjimi družbenimi tīklji in platformami. Osebni podatki, ki se izmanto par vsak namen, so opisani v posebnih razdelkih tega dokumenta.

Dovoljenja za Facebook, ki jih pieprasa šī aplikācija

Ta aplikācija var pieprasīt daža dovoljenja par Facebook, kas ji ļauj īstenot dejanj ar lietotniškim računom Facebook in iegūt informāciju, ieskaitot z osebnimi datiem, iz njega. Za več informacij o naslednjih dovoljenjih glejte dokumentacijo o dovoljenjih za Facebook in politiko zasebnosti Facebook. Zahtevana dovoljenje so naslednja:

Osnovni podatki

To privzeto iekļauj noteiktas datus lietotnika, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so arī noteiktas savienības lietotnika, kot so draugji. Če je uporabnik objavil več savu datu, bo na voljo več informacij.

Reģistrēšanās

Omogoča dostop za branje prijav pooblaščenega lietotāja

E-naslov

Omogoča piekļuvi pirmajam e-pasta adreses lietotājam

Všeč mi ir

Omogoča piekļuvi visu pušu sarakstam, kas viņiem bile všeč.

Fotogrāfijas

Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na kuru ir bil uporabnik označen.

Objavi darbība aplikācijās

Aplikaciji dovoljuje objavo v atvērtem grafu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultātiem ali dejanj po meri. Aplikacija var objavi arī citu darbību, kas ir detalizēti aprakstana v Facebookovem dokumentu z dovoljenji za objavo.

Podrobne informacija par datu apstrādes datiem

Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih pakalpojumu:

Dostop do računov pakalpojumu trešo personu

Te pakalpojumi ļauj šai aplikācijai piekļūt datu iz jūsu rēķna v storitvi tretje personas in īstenošanas dejanj z njo. Te storitve se ne aktivirajo automātiski, bet prasa izrecno pooblastilo lietotnika.

Dostop do Facebook računa (ta aplikācija)

Ta pakalpojums nodrošina šo aplikāciju, da se poveže ar lietotniškim rēķom v družbenem tīklju Facebook, ki ga nodrošina Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: prijave, e-pošta, všečki, fotografije in dejavnost objavljanja aplikacije. Kraj obdelave: Politika zasebnosti

Komentiranje satura

Storitve komentiranja treści ļauj lietotājam, da komentirajo in objavijo savas komentarje o vsebini te aplikacije. Ņemot vērā uz nastavitve, ki jih izbere lastnik, lai lietotāji pustijo arī anonīmus komentārje. Če je med osebnimi podatki, ki jih posreduje uporabnik, elektronski naslov, se var izmantot par pošiljanje obvestil o komentarjih na isto содержание. Uporabniki so odgovorni za содержание savu komentāru. Če je nameščena storitve komentiranja treści, ki jo nodrošina trešās personas, var vēl joprojām apkopot datus par spletnem prometu za strani, uz kuru ir nameščena storitve komentiranja, arī ja lietotājiem ne izmanto pakalpojumus komentiranja treści.

Facebook komentāri (Facebook)

Facebook Comments je storitev komentiranja treści, ki nodrošina Facebook Inc., ki lietotniku nodrošina, ka pusti komentarje in jih deli na platformi Facebook. Zbrani personīgie dati: podatki o piškotkih in uporabi. Kraj obdelave: USA - Politika zasebnosti

Interakcija ar ārējiem sadarbības tīkliem un platformām

Te pakalpojumi ļauj mijiedarboties ar sadarbības tīkliem vai citiem ārzemju platformām tieši ar šo aplikāciju. Interakcija in informacija, pridobljene s to aplikacijo, so vedno priekšmet lietotāju iestatitev zasebnosti za vsako družbeno tīklje. Če je nameščena storitev, ki ļauj mijiedarboties ar družbenimi tīklji, var vēl vienmēr apkopot datus o promet za strani, kur ir pakalpojums nameščena, arī če ir lietotājiem ne izmantojami.

Gumb "Všeč mi je na Facebook" sociālajos pielikumos (Facebook)

Gumb Facebook Like in socialni pripomočki so storitve, kas nodrošina mijiedarbību ar sadarbības tīklu Facebook, kas nodrošina Facebook Inc. Zbrani personīgie dati: piškotki in podatki o uporabi. Kraj obdelave: USA - Politika zasebnosti

Interakcije na podlagi lokacije

Ģeolokacija (ta aplikācija)

Ta aplikācija var izmantot, izmanto un deli Podatke o lokaciji uporabnika za nodrošināšanu pakalpojumu, kas temeljijo uz lokaciji. Väčšina brskalnikov in naprav piedāvā orodja par privzeto izključitev te funkcijas. Če je bilo podano izrecno pooblastilo, lai ta aplikācija spremlja datus o lokaciji uporabnika. Zbrani osebni dati: Geografski položaj.

 

Dodatne informacija par apkopanju in obdelavi datu

Tiesības rīkoties

Uporabnikove osebne podatke var izmantot v juridiskajā nolūkā, uz sodišču ali v fazah, ki vodijo do možnih pravnih tožb, ki izhajajo iz nepravilne uporabe te aplikācijas vai saistītās pakalpojumu.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da se var od upravljavca datu prasa, da razkrije osebne podatke par zahtevo veřejných organov.

Dodatne informaci o osobních podatkih uporabnika

Poleg informacij, ki jih vsebuje ta politika zasebnosti, var ta aplikācija lietotniku uz pieprasījumu nodrošināt papildu un kontekstuālās informācijas v zvezi s posameznimi storitvami ali zbiranjem in apstrādes osobních datu.

Sistemski dnevniki in vzdrževanje

Za nolūkā delovanja in vzdrževanja var ta aplikācija in vse storitve trešo personu apkoprajo datus, kas beležijo interakciju ar to aplikāciju (sistemski dnevniki) ali za ta namen izmantot citus personas datus (kot je naslov IP).

Informacije, ki jih ta pravilnik ne satur

Več podrobnosti v zvezi z zbiranjem ali apstrādes personu datu var kadar koli zahtevate od upravljavca datu. Oglejte si kontaktne podatke par sākuma tega dokumenta.

Tiesības lietotājs

Uporabniki imajo tiesības kadar koli vedeti, ali so bili viņu personīgie dati shranjeni, in se var posvetujejo z upravljavcem datu, da se seznanijo z viņu satura in izvorom, da preverijo viņu točnost ali zahtevajo, da se le-ti dopolnijo, prekličejo, posodobijo ali popravijo. , ali za njihovo preoblikovanje v anonimno obliko ali za blokiranje kakršnih koli datu, ki se hranijo v nasprotju z zakonom, kot arī za pretnostavimo viņu obdelavi iz kakršnih koli in visų leģitīmo iemeslu. Zahtevke je treba poslati upravljavcu datu na zgoraj navedene kontaktne podatke.

Ta aplikācija ne atbalsta prasību "Ne sledi".

Če vēlaties konstatiti, ali kura no pakalpojuma trešās personas, kas viņus izmanto, ievērojot prasības "Ne sledi", preberite viņu pravilnike o zasebnosti.

Spremembe te politikā privātnosti

Upravljavec podatkov si pridržuje pravico, da kadar koli reklamē to politiku privātnosti, tako da savas lietotnike informē par šo pusi. Zelo ieteicljivo ir, ka to stran bieži pregledujete, pri čemer se sklicujete uz datum zadnje izmaiņas, ki ir norāden uz dnu. Če uporabnik ugovarja kateri koli grozījumiem Politike, mora uporabnik prenehati izmantot to aplikacijo in var pieprasīt, lai upravljavec datu izbriše osebne datus. Če ni navedeno citādi, velja velja tad veljavna politika zasebnosti za vse osebne datus, ki jih ima upravljavec datu o uporabnikih.

Definicije in pravne atsauces

Osebni podatki (ali podatki)

Vse informaci o fizični osebi, pravni osebi, ustanovi ali združenju, ki jih je ali ir iespējams identificēt, arī posredno, s sklicevanjem uz kuras koli citas datus, vključno z osebno identifikcijsko številko.

Dati o uporabi

Informacije, ki se automātiski savāc no te aplikācijas (ali pakalpojumu trešo personu, kuras izmanto šajā aplikācijā), kuras var iekļaut: adrese IP ali imena domen računalnikov, ki jih izmanto lietotājiem, kuri izmanto to aplikāciju, adrese URI (enoten identifikator vira), laika prasības, način, s katerim se prasa oddaja strežniku, size datoteke, prejete v odgovor, številčna koda, ki apzīmčuje status odgovora strežnika (uspešen izid, napaka utt.), država izvora, značilnosti brskalnika in operacijskega sistema, ki ju izmanto lietotnik, dažādas podrobnosti o laiku na obisk (npr. laik, porabljen na vsaki strani v aplikaciji) in podrobnosti o poti, ki ji sledi v aplikaciji, s posebnim poudarkom na zaporedju strani obiskano in drugi parametri o operacijskem sistemu aparatūru un/vai lietotāju IT vidē.

Lietotāja

Posameznik, ki izmanto to aplikāciju, ki mora sovpadati ar indivīdu, uz kura se personu dati attiecas, ali ga mora pooblastiti.

Subjekts datu

Pravna ali fizična persona, uz kuras se personas dati attiecas.

Obdelovalec duomenų (ali supervisory datu)

Fizična persona, pravna persona, javna organizacija ali kateri koli koli narkotiku orgāns, apvienība vai organizācija, kas jo je pārvalda pilnvarojis par apstrādes personu datu v skladu ar to politiku privātnosti.

Upravljavec datu (ali lastnik)

Fizična persona, pravna persona, javna organizacija ali kateri koli narkotiku orgāns, apvienība vai organizācija, ki ima pravico arī kopā ar citu pārvaldītāju datu izvietošanu o namenu in načinih obdelave osobních datu ter uporabljenih sredstvih, vključno ar drošības pasākumiem saistībā ar delovanjem un izmantošanu te aplikāciju. Upravljavec podatkov, razen če ni določeno citādi, je lastnik te aplikacije.

Ta aplikācija

Strojno ali programsko orodje, s katerim se zbirajo osobní podatki uporabnika.

Piškotek

Majhen del podatkov, shranjenih v napravi uporabnika.

Tiesības uz informāciju

Obvestilo za evropske uporabnike: ta izjava o zasebnosti je bila pripravljena v skladu z oblignostmi iz čl. 10 Direktive ES št. 95/46/ES in v skladu z določbami Direktive 2002/58/ES, kakor je bila spremenjena z Direktīvu 2009/136/ES, o piškotkih. Ta politika zasebnosti se nanaša ekskluzīvi uz to aplikcijo.

 

Najnovejša posodobitev: 1. novembris 2021.