Pentru a primi informații despre datele dvs. personale, scopurile și părțile cu care sunt partajate datele, contactați proprietarul.

Controlor de date și proprietar

MARCELINO d.o.o. Kranjčeva ulica 4; 3000 Celje; EU-Slovenija

WEB: http://marcelino.si și http://passengereye.com

Tel:+386 (0) 59 182 800, +386 (0) 59 251 431

GSM:+386 (0) 31 324 100; +386 (0) 70 602 000

E-mail:[email protected]

Nr. de TVA: SI7604444157

Număr de înregistrare: 2276038000

Societatea este înregistrată în Registrul societăților comerciale la Tribunalul districtual din Celje.

Tipuri de date colectate

Proprietarul nu furnizează o listă a tipurilor de date cu caracter personal colectate.

Alte date cu caracter personal colectate pot fi descrise în alte secțiuni ale acestei politici de confidențialitate sau printr-un text explicativ dedicat, contextual cu colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către utilizator sau colectate automat atunci când se utilizează această aplicație.
Orice utilizare a modulelor cookie - sau a altor instrumente de urmărire - de către această aplicație sau de către proprietarii de servicii terțe utilizate de această aplicație, cu excepția cazului în care se specifică altfel, servește la identificarea utilizatorilor și la memorarea preferințelor acestora, cu unicul scop de a furniza serviciul solicitat de către utilizator.
Nerespectarea obligației de a furniza anumite date cu caracter personal poate face imposibilă furnizarea serviciilor acestei aplicații.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date personale ale terților obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestei aplicații și confirmă că au consimțământul terților de a furniza datele către proprietar.

Modul și locul de prelucrare a datelor

Metode de prelucrare

Operatorul de date prelucrează datele utilizatorilor în mod corespunzător și ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se realizează cu ajutorul calculatoarelor și/sau al instrumentelor informatice, în conformitate cu procedurile și modalitățile organizatorice strict legate de scopurile indicate. Pe lângă Operatorul de date, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea site-ului (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare de sistem) sau părților externe (cum ar fi furnizori terți de servicii tehnice, furnizori de servicii poștale, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) desemnate, dacă este necesar, ca operatori de date de către Titular. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată în orice moment de la Operatorul de date.

Locul

Datele sunt prelucrate la sediile operaționale ale operatorului de date și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Operatorul de date.

Timp de retenție

Datele sunt păstrate pentru perioada necesară pentru a furniza serviciul solicitat de Utilizator sau pentru scopurile descrise în acest document, iar Utilizatorul poate oricând să solicite Operatorului suspendarea sau eliminarea datelor.

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiuni în justiție

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Operatorul de date, în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție care decurg din utilizarea necorespunzătoare a acestei Aplicații sau a serviciilor conexe.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Operatorul de date poate fi obligat să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

În plus față de informațiile conținute în această politică de confidențialitate, această Aplicație poate furniza Utilizatorului, la cerere, informații suplimentare și contextuale privind anumite servicii sau colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Jurnalele și întreținerea sistemului

În scopul operării și întreținerii, această Aplicație și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu această Aplicație (jurnalele de sistem) sau pot utiliza în acest scop alte Date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP).

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment de la Operatorul de date. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au dreptul, în orice moment, să știe dacă datele lor personale au fost stocate și pot consulta operatorul de date pentru a afla conținutul și originea acestora, pentru a verifica exactitatea lor sau pentru a solicita completarea, anularea, actualizarea sau corectarea acestora, sau transformarea lor în format anonim sau blocarea oricăror date deținute cu încălcarea legii, precum și pentru a se opune tratamentului acestora din orice motive legitime. Cererile trebuie trimise operatorului de date la informațiile de contact menționate mai sus.

Această aplicație nu acceptă solicitări "Do Not Track".
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile terțe părți pe care le utilizează respectă cererile "Do Not Track", vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea utilizatorilor săi pe această pagină. Se recomandă cu insistență să verificați des această pagină, făcând referire la data ultimei modificări menționată în partea de jos. În cazul în care un Utilizator se opune la oricare dintre modificările aduse Politicii, Utilizatorul trebuie să înceteze să mai utilizeze această Aplicație și poate solicita Operatorului de date să elimine Datele cu caracter personal. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, politica de confidențialitate în vigoare la acel moment se aplică tuturor Datelor cu caracter personal pe care Operatorul de date le deține despre Utilizatori.

Informații despre această politică de confidențialitate

Operatorul de date este responsabil pentru această politică de confidențialitate, elaborată pornind de la modulele furnizate de Marcelino d.o.o. și găzduite pe serverele Marcelino d.o.o..

Definiții și referințe juridice

Date cu caracter personal (sau date)

Orice informație referitoare la o persoană fizică, o persoană juridică, o instituție sau o asociație, care este sau poate fi identificată, chiar și indirect, prin referire la orice altă informație, inclusiv un număr de identificare personală.

Date de utilizare

Informații colectate automat din această aplicație (sau din serviciile terților utilizate în această aplicație), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care folosesc această aplicație, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat pozitiv, eroare etc.).), țara de origine, caracteristicile browser-ului și ale sistemului de operare utilizat de utilizator, diferitele detalii privind timpul de vizită (de ex, timpul petrecut pe fiecare pagină din cadrul aplicației) și detaliile privind traseul urmat în cadrul aplicației, cu referire specială la succesiunea paginilor vizitate, precum și alți parametri privind sistemul de operare al dispozitivului și/sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana care utilizează această aplicație, care trebuie să coincidă cu sau să fie autorizată de persoana vizată, la care se referă datele cu caracter personal.

Persoana vizată

Persoana juridică sau fizică la care se referă datele cu caracter personal.

Prelucrător de date (sau supraveghetor de date)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice alt organism, asociație sau organizație autorizată de către Operatorul de date să prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau proprietar)

Persoana fizică, persoana juridică, administrația publică sau orice alt organism, asociație sau organizație care are dreptul, de asemenea, împreună cu un alt operator de date, de a lua decizii cu privire la scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal și mijloacele utilizate, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestei aplicații. Operatorul de date, cu excepția cazului în care se specifică altfel, este Proprietarul acestei Aplicații.

Această aplicație

Instrumentul hardware sau software prin care sunt colectate datele cu caracter personal ale utilizatorului.


Informații juridice

Notificare pentru utilizatorii europeni: această declarație de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu obligațiile prevăzute la art. 10 din Directiva CE nr. 95/46/CE și în conformitate cu prevederile Directivei 2002/58/CE, revizuită prin Directiva 2009/136/CE, cu privire la cookie-uri.

Prezenta politică de confidențialitate se referă exclusiv la această aplicație.

Ultima actualizare: 04 mai 2017